Akcja „Konwencja Stambulska”

30 lipca 2020 TAK dla #KonwencjaStambulska Ponieważ nie ma czegoś takiego jak mózg dziewczynki i mózg chłopca *** 26 lipca 2020 – #KonwencjaStambulska „Zasady równości kobiet i mężczyzn oraz praktyczne stosowanie tej zasady” NIE dla #OldBoysNetwork *** 23 czerwca 2020 – Najlepszości w Dniu Ojca! 🌹☀🌈 Marzenna Donajski / Donajska