SPRAWOZDANIA

Na tej stronie, już za parę dni, pojawi się sprawozdanie finansowe Fundacji Głosuj na Kobietę za 2020 r.

Sukcesywnie też, w kolejnych latach pojawiać się będą następne sprawozdania finansowe i merytoryczne.

ŚRODKI FINANSOWE FUNDACJI:

Fundacja nie posiada na razie żadnych grantów ani majątku własnego. Środki finansowe na działania statutowe i realizację projektów pochodzą na razie z pożyczek od fundatorki organizacji.

Fundacja nie zatrudnia żadnych pracowników. Cała działalność fundacji opiera się na wolontariacie.

LISTA REALIZACJI FUNDACJI:

Zapraszamy na stronę –