SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie finansowe Fundacji Głosuj na Kobietę za 2020 r.

Na tej stronie, sukcesywnie, w kolejnych latach, pojawiać się będą następne sprawozdania finansowe.

ŚRODKI FINANSOWE FUNDACJI:

Fundacja nie posiada na razie żadnych grantów ani majątku własnego. Środki finansowe na działania statutowe i realizację projektów pochodzą na razie z pożyczek od fundatorki organizacji.

Fundacja nie zatrudnia żadnych pracowników. Cała działalność fundacji opiera się na wolontariacie.

LISTA REALIZACJI FUNDACJI:

Zapraszamy na stronę –