O FUNDACJI

Inicjatywa Głosuj na Kobietę powstała w maju 2019 r.

Rejestracja Fundacji Głosuj na Kobietę miała miejsce: 16.04.2020 r.

RACHUNKI BANKOWE FUNDACJI:

Konto w PLN w Banku mBank S.A:

52 1140 2004 0000 3402 8032 2829

IBAN: PL 52 1140 2004 0000 3402 8032 2829

Konto walutowe EUR w Banku mBank S.A.:

55 1140 2004 0000 3812 1175 4894

IBAN: PL 55 1140 2004 0000 3812 1175 4894

Kod SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

ZESPÓŁ FUNDACJI GŁOSUJ NA KOBIETĘ:

Prezeska Zarządu Fundacji:

Marzenna Furmaniuk-Donajska – marzenna[@]glosujnakobiete.org

Członkinie Rady Fundacji:

Ewa Klimek – Przewodnicząca Rady Fundacji

Elżbieta Kuszmider

Wolontariuszki:

Anna Niezgodzka

Anna Dynak

DZIAŁANIA FUNDACJI:

Działania Fundacji Głosuj na Kobietę koncentrują się na pozyskaniu większej liczby kobiet w polityce, wspieraniu reprezentacji kobiet w Polsce i poprawie politycznej emancypacji. Inicjatywa powstała wiosną 2019 r, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Założycielka fanpejdża na Facebooku, Marzenna Furmaniuk-Donajska utworzyła społeczność, następnie grupę dyskusyjną i blog. Inicjatywa była szczególnie aktywna począwszy od maja 2019 r. w czasie kolejnych wyborów – do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, ostatnio zaś w czasie kampanii do wyborów prezydenckich 2020.

Fundacja działa zgodnie ze swoim statutem i przepisami prawa.

Oto niektóre działania, jakie podejmuje Fundacja Głosuj na Kobietę:

  • Popularyzujemy wagę parytetu i równych praw: w polityce, na rynku pracy, nauce, wszystkich obszarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, kulturalnego; potrzebę zwiększonej i bardziej zróżnicowanej reprezentacji – gdyż każda grupa ma prawo do swojej reprezentacji, kobiety również;
  • Podkreślamy korzyści płynących z poszerzania oceny różnych zjawisk o kobiecą perspektywę i doświadczenia;
  • W okresach wyborów popularyzujemy np. strategię Deviki Partiman tzw. głosowania preferencyjnego – na kobiety z niższymi pozycjami na listach wyborczych, aby umożliwić szerszą reprezentację kobiet;
  • Przeciwstawiamy się dyskryminacji i wykluczaniu – ze względu na tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, narodowość, rasę, wyznanie, światopogląd, różnice kulturowe, pochodzenie społeczne lub stan majątkowy;
  • Wspieramy i promujemy emancypację kobiet i grup grup LGBTQIA – uważając że taka jest rola feminizmu. Wspieramy kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami, osoby queer, nieheteroseksualne, niebinarne, transpłciowe, interpłciowe, oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety;
  • Dążymy do podważania sztywnych norm genderowych i stereotypów płci;
  • Prezentujemy: pozytywne wizerunki liderek i pionierek, sylwetki aktywnych kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami – aby inspirować dziewczęta i kobiety do realizowania ambicji i marzeń;
  • Przeciwstawiamy się kulturze gwałtu;
  • Staramy się oswajać i popularyzować pojęcie ‘feminizmu’.

ŚRODKI FINANSOWE FUNDACJI:

Fundacja nie posiada na razie żadnych grantów ani majątku własnego. Środki finansowe na działania statutowe i realizację projektów pochodzą na razie z pożyczek od fundatorki i założycielki fundacji.

Fundacja nie zatrudnia żadnych pracowników. Cała działalność fundacji opiera się na wolontariacie.

LISTA REALIZACJI FUNDACJI:

🌹 Zapraszamy na stronę: