LISTA REALIZACJI

Grudzień 2020 – styczeń 2021 – Kampania online „Książki dla Rewolucji”

  • Mająca na celu wspierać walkę z przemocą oraz o prawa kobiet i osób LGBT+
  • Współorganizacja: Ewa Schilling oraz wydawnictwo Seqoja
  • Matronat/patronat oraz współorganizacja: Centrum Praw Kobiet oraz Stowarzyszenie Lambda
  • 30% dochodu z kampanii przeznaczone zostało na działania statutowe CPK, zaś 70% dochodu na wsparcie niszowego wydawnictwa Seqoja

Listopad 2020 – Premiera serii debat ‘Kobiety do Polityki’ – 1. ‘Zostań polityczka i zmieniaj rzeczywistość’

Wrzesień – październik 2020 – Warsztaty Twórczego Pisania dla Osób LGBT+ „Niezależny Dziennik Queer” – 5 gratis webinariów z najlepszymi pisarkami

  • Fragment wideo – 2/5 „Samopoznanie poprzez narrację” – Ewa Schilling:
  • Fragment wideo – 3/5 – „Podróż w opowieści: jak dorosnąć do własnego przeznaczenia” – Izabela Morska:
  • Na warsztaty zarejestrowało się blisko 200 osób. Warsztaty przebiegły bezpiecznie, w twórczej atmosferze.
  • Fundacja otrzymała wiele ciepłych słów i rekomendacji –

Od lipca 2020 – Kampania online – „Przeklęty a nie święty” przeciw dyskryminacji i wykluczaniu kobiet przez katolicki kościół

Od czerwca 2020 – Kampania online przeciw planowi wystąpienia Polski z Konwencji Stambulskiej

Od czerwca 2020 – Kampania online wspierająca osoby LGBTQIAP – „LGBT w świecie zwierząt”, „LGBT to nie ideologia”, „To przywilej”

Memy – Cytaty wybitnych kobiet:

Plakaty: