DONACJE

Fundacja Głosuj Na Kobietę jest organizacją non-profit, to znaczy, że  finansujemy naszą działalność dzięki Wam. Każdego dnia pracujemy, aby dostarczać Wam jak najbardziej wartościowe treści. 👩‍🏫

Jeżeli chcesz wesprzeć fundację Głosuj na Kobietę w działaniach, będziemy bardzo wdzięczne.

*
Numer rachunku fundacji w mBank:
52 1140 2004 0000 3402 8032 2829
*
Tytuł przelewu można wybrać zależnie od działań, które chcesz wesprzeć:

 • albo tytuł przelewu: fundacja
 • albo tytuł przelewu: busola wyborcza
 • albo tytuł przelewu: podcasty

*
Odbiorca: Fundacja Głosuj na Kobietę
*
Adres: Al. Jana Pawła II 43A/37B 01-001 Warszawa
*
NIP: 5272925565
*
KRS: 0000836339
*
Z góry dziękujemy za każdą wpłatę🌹💕
Działajmy razem!

Projekt ‚BUSOLA WYBORCZA’

To projekt serwisu, który zachęca do głosowania na kobiety (https://busolawyborcza.pl). Ideą projektu jest prezentacja profili oraz programów politycznych i podglądów Kandydatek w wyborach do Parlamentu / Samorządów / PE.

Serwis, analizując preferencje programowe wyborczyń/wyborców oraz Kandydatek podpowiadać będzie na którą Kandydatkę, o zbliżonych poglądach, mogą wyborcy zagłosować.

Będziemy tez szeroko promować profile Kandydatek w wyborach.

Podcasty ‚FEMINIFONIA’

To podcast o polityczkach, aktywistkach, ekspertkach, działaczkach i wszystkich kobietach, które chcą uczestniczyć w życiu politycznym, a szczególnie kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Przedstawimy Wam kobiece sylwetki w sposób równościowy i pozbawiony stereotypów. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na niewystarczającą obecność kobiet w sferze publicznej: mediach, polityce, gronach eksperckich.

Na podcast składać się będą materiały edukacyjne oraz wywiady. Jego celem jest również przedstawianie tematyki dotyczącej wyborów i polityki w sposób przystępny dla słuchaczy i słuchaczek.

Działania statutowe FUNDACJI GŁOSUJ NA KOBIETĘ

Działania Fundacji Głosuj na Kobietę koncentrują się na pozyskaniu większej liczby kobiet w polityce, wspieraniu reprezentacji kobiet w Polsce i poprawie politycznej emancypacji głosu kobiet. Inicjatywa powstała wiosną 2019 r, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Do tej pory zrealizowaliśmy między innymi:

✔️serię debat: ‘Kobiety do Polityki’ (https://bit.ly/3UrJE38), oraz “Kobiety w Polityce”,

✔️kampanię online “Książki dla rewolucji”, której celem było wsparcie walki z przemocą wobec kobiet oraz osób LGBT+,

✔️warsztaty Twórczego Pisania dla Osób LGBT+ „Niezależny Dziennik Queer”, w warsztatach uczestniczyło blisko 200 osób,

✔️kampanie: w czasie wyborów (‘19, ‘20), kampanię przeciw planowi wystąpienia Polski z Konwencji Stambulskiej, przeciw homofobii i wykluczaniu kobiet przez kościół katolicki,

✔️od niedawna realizujemy dla Was także podcast ‘Feminifonia’,

✔️aktywnie prowadzimy bloga, grupę dyskusyjną – gdzie dzielimy się z Wami treściami, które są dla nas ważne.

*

Historia powstania fundacji

Założycielka fanpejdża na Facebooku, Marzenna Donajski Donajska utworzyła społeczność, następnie grupę dyskusyjną i blog. Inicjatywa była szczególnie aktywna w czasie kolejnych wyborów – do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, ostatnio zaś w czasie kampanii do wyborów prezydenckich 2020. Od kwietnia 2020 inicjatywa stała się fundacją.

Oto niektóre działania statutowe, jakie podejmuje Fundacja Głosuj na Kobietę:

 • Popularyzujemy wagę parytetu i równych praw: w polityce, na rynku pracy, nauce, wszystkich obszarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, kulturalnego; potrzebę zwiększonej i bardziej zróżnicowanej reprezentacji – gdyż każda grupa ma prawo do swojej reprezentacji, kobiety również;
 • Podkreślamy korzyści płynące z poszerzania oceny różnych zjawisk o kobiecą perspektywę i doświadczenia;
 • W okresach wyborów popularyzujemy np. strategię Deviki Partiman tzw. głosowania preferencyjnego – na kobiety z niższymi pozycjami na listach wyborczych, aby umożliwić szerszą reprezentację kobiet;
 • Przeciwstawiamy się dyskryminacji i wykluczaniu – ze względu na tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, narodowość, rasę, wyznanie, światopogląd, różnice kulturowe, pochodzenie społeczne lub stan majątkowy;
 • Wspieramy i promujemy emancypację kobiet i grup grup LGBTQIA – uważając że taka jest rola feminizmu. Wspieramy kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami, osoby queer, nieheteroseksualne, niebinarne, transpłciowe, interpłciowe, oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety;
 • Dążymy do podważania sztywnych norm genderowych i stereotypów płci;
 • Prezentujemy: pozytywne wizerunki liderek i pionierek, sylwetki aktywnych kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami – aby inspirować dziewczęta i kobiety do realizowania ambicji i marzeń;
 • Przeciwstawiamy się kulturze gwałtu;
 • Staramy się oswajać i popularyzować pojęcie ‘feminizmu’.

Wesprzyj nas dołączając do nas!

To co jednak jest największą wartością i kapitałem każdej organizacji, to zespół ludzi, którzy ją tworzą. Ta organizacja właśnie powstaje. Jeśli identyfikujesz się z jej celami, to dołącz do zespołu. Napisz kilka słów o sobie, o swojej motywacji i skontaktuj się z Marzenną. Adres email: Marzenna [at] glosujnakobiete.org

Działajmy razem! 🤝

Marzenna Donajski/Donajska

Prezeska Zarządu