Dlaczego spada współczynnik dzietności

Nie dajmy sobie wmówić, że to z powodu upadku moralnego.

„Wygląda na to, że główna przyczyną niższej dzietności nie jest upadek moralny lecz dyskryminacja finansowa kobiet. (…)  W Polsce istnieje niepokojąca różnica wysokości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Zarobki kobiet stanowią zaledwie 65 procent zarobków mężczyzn. Luka płacowa może wynikać z sześciu czynników i wszystkie one są obecne w Polsce. Mowa o pracy w niepełnym wymiarze godzin, feminizacji niektórych zawodów, ograniczonym dostępie do edukacji, tempie awansu, „karze za macierzyństwo” i postawach kulturowych. (…)”

„Ambiwalencja względem praw kobiet w gospodarce, połączona z konserwatywnymi przekonaniami religijnymi, często przejawia się najdobitniej w krytycznym nastawieniu do pracujących matek. Zważywszy na kary nakładane na kobiety za posiadanie dzieci zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, trudno się dziwić, że kobiety odkładają macierzyństwo albo zupełnie z niego rezygnują, obniżając wskaźniki urodzeń. Dzietność Polek systematycznie spada od ponad dwustu lat. Obecnie, podobnie jak w innych krajach Europy Wschodniej, spadła już poniżej poziomu zapewniającego prostą zastępowalność pokoleń (2,1) i sięgnęła 1,5; zdaniem demografów przy tak niskim wskaźniku dzietności trend jest nieodwracalny.” – Linda Scott.

Kto chce dowiedzieć się więcej, niech sięgnie po „Kapitał kobiet” autorstwa Lindy Scott.

Główny Urząd Statystyczny udostępnił dane o współczynniku dzietności (total fertility rate) w podziale na powiaty za 2021 rok. 2021 był kolejnym rokiem spadku tego wskaźnika – z 1,378 do 1,32. To daleko poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, który wynosi około 2,1 dziecka na kobietę.

Infografika – https://www.facebook.com/kartografiaekstremalna/photos/a.153692631483262/1920114581507716/?type=3

Marzenna Donajska

Równość między płciami – luka płacowa

Jednym z aspektów walki o równość między płciami jest kwestia nierówności ekonomicznych między kobietami a mężczyznami. Nie dość, że większość kobiet zaczęła pracować na masową skalę dopiero w drugiej połowie XX wieku (czyli jesteśmy znacznie krócej aktywne na rynku pracy), to jeszcze nasza praca jest mniej wynagradzana. Przyczyny tego są różnorakie: zależą od wieku, sektora w którym się pracuje a także rodzaju wykonywanej pracy.

Czym jest luka płacowa?

Według Parlamentu Europejskiego:

• Luka płacowa między kobietami a mężczyznami to różnica w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn.

• Nieskorygowana luka płacowa to różnica między średnimi zarobkami na godz. brutto mężczyzn i kobiet wyrażona jako odsetek zarobków mężczyzn. Nie bierze pod uwagę czynników takich jak wykształcenie, wiek, ilość przepracowanych godzin ani rodzaj pracy

• Dane dotyczą tylko firm z co najmniej 10 pracowników Kobiety w UE zarabiają średnio prawie 15% mniej na godzinę od mężczyzn.

Sytuacja w państwach członkowskich bardzo się różni: największą lukę płacową między kobietami a mężczyznami odnotowano w Estonii (23%), a krajem UE o najniższej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest Rumunia (3%). Polska ma jedną z najniższych luk płacowych w UE – 8,8%. Ale mniejsza luka płacowa niekoniecznie oznacza lepsze zarobki wśród kobiet.

Często wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w takim kraju jest niższy (a w Polsce dramatycznie on spada po 50 roku życia). Zaś wyższa luka płacowa może oznaczać, że kobiety wykonują mniej płatną pracę lub pracują w niepełnym wymiarze godzin. Do dzisiaj w Niemczech wiele przedszkoli działa do 14:00, przez co kobiety (jak zwykle) są niejako zmuszone pracować na niecały etat.

Niższe zarobki nie są także podyktowane gorszym wykształceniem. To właśnie kobiety częściej zdobywają wyższe wykształcenie w Europie. Co do miejsca wykonywania pracy, lepiej wypadają branże w sektorze publicznym niż prywatnym. A jeśli chodzi o wiek, to niestety luka powiększa się im jesteśmy starsi.

Fundacja Głosuj Na Kobietę jest organizacją non-profit i finansujemy działalność dzięki Darczyńcom. Możemy działać również dzięki Tobie.

Dlatego ten problem jest tak złożony i należy działać na wielu frontach na raz. Dobrze, że jest on coraz bardziej zauważalny i nawet mainstreamowe media zaczynają prowadzić kampanie na ten temat. Oczywiście sama kampania nie zmieni świata, ale ma szanse dotrzeć do szerokiej publiczności. I właśnie luka płacowa jest jednym z aspektów akcji #NieCzekam107Lat.

Warto poczytać o czym piszą, tym bardziej że angażują się w nią bardzo popularne osoby https://nieczekam107lat.ofeminin.pl/

ANNA NIEZGODZKA

#AnnaNiezgodzka