O Fundacji Głosuj na Kobietę

Działania Fundacji Głosuj na Kobietę koncentrują się na pozyskaniu większej liczby kobiet w polityce, wspieraniu reprezentacji kobiet w Polsce i poprawie politycznej emancypacji. Inicjatywa powstała wiosną 2019 r, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Założycielka fanpejdża na Facebooku, Marzenna Donajski Donajska utworzyła społeczność, następnie grupę dyskusyjną i blog. Inicjatywa była szczególnie aktywna w czasie kolejnych wyborów – do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, ostatnio zaś w czasie kampanii do wyborów prezydenckich 2020. Od kwietnia 2020 inicjatywa stała się fundacją.

Marzenna Donajski Donajska
https://www.facebook.com/marzenna.donajski.3

Oto niektóre działania, jakie podejmuje Fundacja Głosuj na Kobietę:

  • Popularyzujemy wagę parytetu i równych praw: w polityce, na rynku pracy, nauce, wszystkich obszarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, kulturalnego; potrzebę zwiększonej i bardziej zróżnicowanej reprezentacji – gdyż każda grupa ma prawo do swojej reprezentacji, kobiety również;
  • Podkreślamy korzyści płynących z poszerzania oceny różnych zjawisk o kobiecą perspektywę i doświadczenia;
  • W okresach wyborów popularyzujemy np. strategię Deviki Partiman tzw. głosowania preferencyjnego – na kobiety z niższymi pozycjami na listach wyborczych, aby umożliwić szerszą reprezentację kobiet;
  • Przeciwstawiamy się dyskryminacji i wykluczaniu – ze względu na tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, narodowość, rasę, wyznanie, światopogląd, różnice kulturowe, pochodzenie społeczne lub stan majątkowy;
  • Wspieramy i promujemy emancypację kobiet i grup grup LGBTQIA – uważając że taka jest rola feminizmu. Wspieramy kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami, osoby queer, nieheteroseksualne, niebinarne, transpłciowe, interpłciowe, oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety;
  • Dążymy do podważania sztywnych norm genderowych i stereotypów płci;
  • Prezentujemy: pozytywne wizerunki liderek i pionierek, sylwetki aktywnych kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami – aby inspirować dziewczęta i kobiety do realizowania ambicji i marzeń;
  • Przeciwstawiamy się kulturze gwałtu;
  • Staramy się oswajać i popularyzować pojęcie ‘feminizmu’.

To co jednak jest największą wartością i kapitałem każdej organizacji, to zespół ludzi, którzy ją tworzą. Ta organizacja właśnie powstaje. Jeśli identyfikujesz się z jej celami, to dołącz do zespołu. Napisz kilka słów o sobie, o swojej motywacji i skontaktuj się z Marzenną. Adres email: Marzenna [at] GlosujnaKobiete.org

Działajmy razem! 🤝