Deklaracja polityczna CSW64 została przyjęta

Deklaracja polityczna #CSW64 została dziś przyjęta. Jest efektem prac 64. Komisji ds. Statusu Kobiet, podsumowującej prawa kobiet w 25. rocznicę Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania.

Państwa członkowskie potwierdzają swoją polityczną wolę działania i uznają, że pojawiły się nowe wyzwania wymagające skoordynowanych i zintensyfikowanych wysiłków, w tym m.in. w następujących kwestiach:

• Uznanie prawa do edukacji dla wszystkich kobiet i dziewcząt, zwracając uwagę na obszary, w których są one niedostatecznie reprezentowane, takie jak STEM;

• Zapewnienie pełnego, równego i znaczącego uczestnictwa, reprezentacji i przywództwa kobiet na wszystkich poziomach i we wszystkich sferach społecznych;

• Zapewnienie kobiecej pozycji gospodarczej, na przykład dostęp do godnej pracy, równej płacy, zabezpieczenia społecznego i dostępu do finansowania;

• Zwalczanie nieproporcjonalnego udziału w nieodpłatnej opiece i pracach domowych kobiet i dziewcząt;

• Zajęcie się nieproporcjonalnym wpływem zmian klimatu i klęsk żywiołowych na kobiety i dziewczęta;

• Położenie kresu wszelkim formom przemocy i szkodliwym praktykom wobec wszystkich kobiet i dziewcząt;

• Ochrona kobiet i dziewcząt w konfliktach zbrojnych oraz zapewnienie udziału kobiet w procesach pokojowych i mediacji;

• Realizacja prawa do zdrowia dla kobiet i dziewcząt, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

• Zwalczanie głodu i niedożywienia wśród kobiet i dziewcząt.

Zdjęcia: UN Women

Marzenna Furmaniuk-Donajska / Donajski