Kindergeld w Niemczech pomniejszone o 500+. Zapadła decyzja

Uznano, że polski program 500+ jest tym samym, co Kindergeld w Niemczech. Nie można zatem będzie pobierać – na dzieci w Polsce – jednocześnie Kindergeld oraz 500+. Świadczenia w Niemczech pobierane przez polskie rodziny zostaną pomniejszone o równowartość 500+ pobieraną w Polsce.

Zdjęcie: Getty Images (o2.pl)

Dyskusje w Niemczech nad zmianami trwały kilka miesięcy, w końcu Federalny Trybunał Finansowy podjął decyzję. Jeśli rodzina mająca dzieci poza Niemcami złoży wniosek, najpierw dane zostaną dokładnie skontrolowane.

Pracujący w Niemczech Polacy od dawna pobierają niemiecki zasiłek rodzinny. Teraz, chcąc pobierać go w całości, muszą wykazać, że nie korzystają z 500+. Nie można także przyjmować innych świadczeń na dzieci.

Dane Finanzamat wskazują, że w Niemczech Kindergeld pobiera 660 tys. osób, które nie są Niemcami. Są to obywatele państw Unii Europejskiej, w większości Polacy. W blisko co trzecim przypadku pieniądze wypłacano na dzieci Polaków mieszkające poza Niemcami.

Kindergeld –to niemiecki zasiłek rodzinny. Przysługuje na pierwsze i drugie dziecko i wynosi 204 euro. Na trzecie dziecko wypłacane jest 210 euro, a na każde kolejne 235 euro. Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą jeszcze liczyć na dodatkowe 185 euro miesięcznie.

Marzenna Donajski / Donajska

(na podstawie: o2.pl)